چهار شنبه 30 فروردین 1396 - 0:0
بیانات در دیدار جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاه‌ها
کارشناسان فرهنگیتمام حقوق مادی و معنوی متعلق به نهاد رهبری در دانشگاه ما می باشد